תוכן העניינים: 1. מבוא. 2. מערכות פרוצדורלי בענייני ליטיגציה אזרחית. 3. מערכות נוטריון. 4. מערכות סדר הדין הפלילי.

5. משפט חוקתי השוואתי. 6. דמוקרטיה נשיאותית ואת מערכת פרלמנטרית. 7. ארגון של מערכת הפרלמנט. 8. מערכות הרישום.

9. רישום הצהרתי ומערכות הקמת הרישום. 10. Convalidantes הרישום ומערכות לא convalidantes הרישום. 11. עמוד המלכותי, עמוד אישי מערכת מערכת. 12. רישום ומערכות שעתוק. 13. הרישום עם כותרות ומערכות רישום ללא כותרות קובץ קובץ. 14. מערכות הרישום של מערכות הרישום של פרסום פרסום מלא, שלם. 15. מערכות הרישום עם רישום ציבורי ומערכות רישום ללא אמונה אמונה ציבורית של רישום. 16. מערכות הרישום עם מערכות הרישום ללא לגיטימיות, legitimation. 17. מערכות הרישום עם מערכות מכירה ורישום כפול עם מכירה. 18. מערכות הרישום של רישום זכויות ומערכות רישום של רישום של מסמכים. 19. מערכות הרישום. 20. מערכת הרישום צרפתי. 21. מערכת הרישום גרמני. 22. מערכת הרישום אוסטרלי. 23. מערכת הרישום שוויצרי. 24. מערכת הרישום איטלקי. 25. מערכת רישום של ארצות הברית. 26. מערכת הרישום הברזילאי. 27. מערכת הרישום הצ'יליאני. 28. מערכת הרישום הפרואני. 29. תרגום של מערכות המחשבים. 30. מערכת סיבתיים. 31. מערכת מופשטת. -1. מבוא כרגע יש כל כך הרבה שיטות משפט כמו הברית קיים, במובן כזה יכולים לדבר על המערכת המשפטית הפרואני, במערכת המשפטית ספרדי, מערכת משפטית ארגנטינאי, המערכת המשפטית הגרמנית של מערכת המשפט האנגלית, בין מערכות משפטיות אחרות. בנוסף מערכות משפטיות אלה קיימים קריטריונים לקיבוץ המערכות המשפטיות של מצבים שונים, ביניהם ניתן לציין את מערכות פרוצדורלי, מערכות נוטריוני, מערכות הרישום, מערכות ממשל, בין מערכות אחרות, לשים על רשומה כי במקרים רבים הם הקדישו לא רק מערכות מנוגדות, אלא גם מערכות מעורבת. כלומר במקרים מסוימים היא מוטעית המונח המשפטי מערכות משפטי משפחות משפטי, לפיו במטה זה יש להבחין ביניהם. הראשונה נוצרת על ידי החוק של כל מדינה, במובן כזה אנו ללמוד את המערכת המשפטית פרואני, צ ' ילאני, ארגנטינאי, ספרדית, איטלקית, צרפתית, גרמנית n, בין היתר, ואילו השני הוא הקבוצה של מערכות משפטיות, במקרה כזה אנחנו יכולים לדבר על משפטי מקומית־גרמנית הרומית משפחה Germà, של המשפט המקובל, ברית המועצות, של מערכות דתיות, בין היתר. לואיס Diez Picazo הטרוגניות ומדויק כי האספה המחוקקת לא תיחשב inarmomico. נדרש גם למרות שיש פעמים רבות בתוך המספר השלם מוגדר רציונליות entedendida סה כ לוגי מדויק, כי רבים לתקנות הקודמות של רגעים היסטוריים שונים, הם מצייתים דחפים או המניעים של סימן אחר, כללים צריך להיות משולב או ניסיון לשלב מערכת. אמנם לא מערכת מלכתחילה, על-ידי כל חלקיו השונים אינם מקושרים אחד לשני מבחינה הלוגיקה קפדנית, עלינו להבין כי זה עד כדי כך כל החלקים שלה חייב להיות ספוג על-ידי קוהרנטיות פנימית ולהיות סולידריות בינם לבין עצמם, כך כולה יכול להיחשב מכנים את מבנה בסגנון מודרני. אבל אם המערכת אינה מלכתחילה, הסתברות מאוחרת ניתן לחשוב כעל עבודה. איכשהו אנחנו לומר מה לבנות מערכת או systematize את ערכת נורמטיבית את ההבנה ואת היישום הטוב ביותר. הגדרה זו של המערכת המשפטית של לואיס Diez Picazo מראה כי כל הסטנדרטים טופס מבנה אשר נקרא המערכת המשפטית. 2. נהלי מערכות בענייני ליטיגציה אזרחית המושבעים הוא תכונה של מערכות מסוימות פרוצדורלי שתים-עשרה, ההבדל בין השופטים של עובדה ומשפט שופטים הוא ברור על מערכות כאלה פרוצדורלי בו חבר המושבעים הוא שופט למעשה ואילו שופטים שופטים לחוק. במערכות אלו פרוצדורלי המושבעים יש פסק הדין והוא שופט, אשר טיוטות השיפוט. במערכת הצדק הפרואני תומך בקיומה של חבר-המושבעים. במערכות פרוצדורלי התומכים בקיומה של חבר-המושבעים המושבעים היא להחליט על התהליך. השופט להחליט מי צודק, אבל רק יכתוב את המשפט. עבור Galvez Monroy חואן במשפט פרוצדורלי האזרחי מערכות משפטיות הן כדלקמן: 1) אנשי מערכות. (2) מערכות privatisticos Código דל Procesal האזרחי פובליציסט אחרי מערכת בניגוד הקוד של אזרחי שהיה עדיין מערכת privatistico. במשפט השוואתי יש חשיבות חיונית במחקר של עקרונות לפיו תודה ללימוד העקרונות יכול להתבצע עם לימודי משפט השוואתי של דיוק גדול יותר. לדוגמה במשפט האזרחי פרוצדורלי מסווגים עקרונות ההליך נוהל עקרונות המנחים privatistico המערכת ואת העקרונות נהלי מדריך מערכת בשימוש. במילים אחרות, בזכות המחקר של העקרונות ה הליך מסווג פרוצדורלי מערכות מערכות מערכות privatisticos ו- publicisticos. מערכת נהלי האזרחי הפרואני הינה מערכת נהלי שימוש. חואן Monroy מסווג את העקרונות נוהל מדריך כל אחד שתי מערכות אלה, כלומר, מסווג את העקרונות נוהל להנחות את מערכת פרוצדורלי privatistico הליכים מערכת בשימוש. עקרונות ההליך כמו orietan מערכת privatistico הם כדלקמן: 1) עקרון היוזמה על החלק. (2) עקרון ההגנה פרטית. (3) עקרון חפיפה. (4) אתגר פרטי מאמינים. עקרונות ההליך כמו orietan המערכת משמשת הן כדלקמן: 1) עקרון ניהול שיפוטי של התהליך. (2) עקרון הגברת פורמלי. (3) עקרון המיידיות. (4) העקרון של ריכוז. (5) עקרון בתום לב ונאמנות פרוצדורלי. (6) עקרון פרוצדורלי הכלכלה. (7) את עקרון פרוצדורלי במהירות. העיקרון של סוציאליזציה של התהליך. (9) עקרון השילוב של משפט פרוצדורלי. לא תמיד רמי לוי. (10) עקרון קישור ואת גמישותו. (11) את העיקרון של רכישה. (12) עקרון בהשלכה. כלומר, עקרונות נוספים של ההליך אוריינט מערכת נהלי שימוש ביחס לעקרונות המנחים privatistico מערכת פרוצדורלי. מערכות פרוצדורלי מעורבבים מערכות במובן כזה שבמערכת נהלי האזרחית פרואני אף-על-פי מערכת נהלי שימוש, גם מודרך על-ידי privatistico מערכת פרוצדורלי. עבור חורחה Urquizo פרז מערכות פרוצדורלי מסווגים מכשירים פרוצדורלי ומערכות פרוצדורלי הסקרנים. אותו סופר מדויק פרוצדורלי האינקוויזיטורית מאופיין על-ידי Office יוזם המחקר השופטת ומבצע פעילות כל נהלי שמטרתם לבנייה מחדש של העובדות, להגיע לחקר האמת. עם אובייקט זה הוא משתמש כל המדיה הראיות מותר, מניע את התהליך במיוזמתו, מנחה באופן ישיר ואישי את כל ההליכים המשפטיים ואת בפומביות. מערכת זו מאופיינת על ידי סמכויות נרחבות, סמכויות אשר השופט כמו הבמאי של התהליך, יש להשיג שחזור מלאכותי של אירועי בתהליך וכדי לקבוע למי יש סיבה להגיע פרוצדורלי האמת לאמיתה. הוגו שבאלסינה, אומר כי מערכת ההתקנים פרוצדורלי מאופיין על-ידי השופט אין אפשרות להפעיל ex הצגת שהתהליך רק לוקח בחשבון את הראיות שסופק על-ידי הצדדים, יש על ידי עובדות מסוימות אשר הצדדים מסכימים, השיפוט חייב להיות מבוטא על בסיס של הוכחה, לכאורה, לכן, השופט לא יכול ללכת יותר לפי דרישה. זו מערכת נהלי הצדדים פעילות גופנית את הכוח של פעולה, הם מציעים העמדת פנים כי יש תועלת סמכות השיפוט, הם פועלים כל הראיות עשוי להיחשב רצויה, השופט נשאר על השוליים של התהליך, שכן אסור לך לבצע הליכים כדי להגדיר פעילות אשר יש סיבה החוק, השופט לפי מה מופיע בתהליך והוא יכול להיות על בסיס הוכחה המיוצר שסופק על-ידי המפלגה שאת האמת פרוצדורלי או לא זה תואם האמת לאמיתה פרוצדורלי. עבור חורחה Urquizo פרז הקוד פרוצדורלי האזרחי החדש אימץ עקרונות של שני מערכות פרוצדורלי אבל מטים על-ידי מערכות פרוצדורלי הסקרנים. מערכת מאשימה עבור-אדולפו Alvarado Velloso או התקן מאופיין על-ידי הבאות: 1) התהליך הוא שיזם רק הפעולה של האדם. (2) בעלי עניין, לא השופט עשה impluso פרוצדורלי. (3) הנאשם או המשיב יודע מההתחלה מי הוא מאשים אותו או דרישה. (4) הצדדים יודעים מי השופט. (5) התהליך הוא ציבורי, אשר מבטלת באופן אוטומטי את posibilidads של עינוי. עבור אותו מחבר את השיטה האינקוויזיטורית מאופיין על-ידי הבאות: 1) מופעל על-ידי פעולה (כתב האישום) תלונה או ex תפקידה. (2) את המומנטום פרוצדורלי הוא התבצע על ידי השופט. (3) הנאשם או המשיב מלכתחילה אינו יודע למי או למה מואשם או דרישה. (4) הנאשם עשוי לא יידע מי השופט. (5) התהליך הוא סודי, אשר מאפשרת את עינוי. חורחה Urquizo פרז מסווג פרוצדורלי בהליכים נכתב ומערכות אוראלי פרוצדורלי. שבאלסינה הוגו מדגישה תהליך אוראלי מאופיין על-ידי השכיחות של המילה אודות תהליך נכתב, מאז בדרך כלל הטענות של חלקים, ייצור של הוכחה, את הטענות של עובדה ושל המשפט בדרך כלל מתקיימים דיונים אחד או יותר, השופט במערכות אלה פרוצדורלי משתמש למקסימום שעקרון המיידיות וכישלון היא בדרך כלל תוצאה של פעל על ההוראה של דוכני איזה מעשה. הם בצע את המערכת של הליכים אוראלי תהליך צרפתית, גרמנית, איטלקית, שוויצרי, אמריקאי, בעת הדיון מרוכזים ביותר של מעשים פרוצדורלי שבו השופט יש המיידיות כאמצעי גישה לצדדים להקים את האמת של העובדות שבמחלוקת, הערכת הראיות את הטופס אובייקטיבית יותר ואת הפתרון ההוגן והסביר והוגן יותר. במערכת נהלי בכתב כל מעשי פרוצדורלי נכתבות על פי חורחה Urquizo פרז. עבור מחבר אותו נכתב מערכת נהלי תכונות הם כדלקמן: נותן בטיחות ודיוק בפרט לפי דרישה, תגובה, את counterclaim, stuns, והניגודים, חריגים ואחרים; ו היא מאפשרת יותר ביטחון ויציבות לקבלת החלטות השופטים. עבור אותו עורך החקיקה שלנו מאמצת את הפה מערכת ומערכת הכתיבה, כלומר, המערכת מעורבת. מערכות קיימות אחרות במשפט פרוצדורלי הם יחידת מופע וריבוי של מופע במערכת פרוצדורלי של היחידה עבור מופע שם הוא מופע אחד בלבד, בשונה ממערכות פרוצדורלי של ריבוי של מופע שבו יש מופעים רבים אשר מבוטא על התהליך. במערכת הצדק הפרואני הוא מערכת פרוצדורלי של ריבוי מופעים, בהתאם למדיניות פרו חוקת 1993, היוצרת פסקה 139 שלו מאמר 6 כי ריבוי של מופע הם עקרונות וזכויות של הפונקציה jurisdiccinal. ליטיגציה הרומית התיישבו 5 מופעים כדלקמן: 1) השופט המופע הראשון (Judex). (2) מופע שני בפני שופט-השלום. (3) המופע השלישי לפני פראיטור. (4) מופע הרביעית לפני הנציג הקיסרי. (5) מופע החמישי לפני הקיסר. המערכת של ריבוי של מופע יש יתרון כי התהליך הוא נפתר על ידי אנשים שונים אשר יש קושי גדול של להיות טועה, כלומר, מערכות פרוצדורלי של היחידה למשל קל יותר טועה השופט להתמודד עם מקרים שהוגש לו. מערכות פרוצדורלי אחרות הן הייחודיות של מערכת בתי המשפט, המערכת של ריבוי גופים שיפוטי ומערכת מעורב. המערכת הראשונה מאופיינת על-ידי אחד מי יפתור את התהליך, הליכים המערכת השנייה הם כמה אנשים לפתור את התהליך, והוא מעורב במערכת הצדק הם מופעים מרובים בהם יש שתי מערכות פרוצדורלי בהקשר זה במצב פרואני היא מערכת המובטחות משותפת פרוצדורלי כי בתי המשפט לפתור אדם ותוקנו המחוקקים מספר אנשים. מערכות פרוצדורלי אחרות הם נפוצים בתי משפט מיוחד, המערכת ביניים. מערכת נהלי בתי נפוצות קובע שאין חייב להיות ייחודי עבור כל התהליכים איברים, יש את היתרון שאין התנגשות של שיפוט בין ה המשפט הנפוץ ומגרשי מיוחדת. היא העתיקה יותר של מערכות פרוצדורלי. המערכת פרוצדורלי של גופים Jurisdiccinales מיוחדת רוביצה הם חייבים להיות ייחודיים בבתי המשפט. המערכת ביניים מחייב משותפת על-ידי חריגה חסינות צריך לארגן טיסות שכר מיוחדות. 3 מערכות נוטריון מערכות נוטריוני הם כדלקמן: 1) נוטריוני מערכת ניהול מערכת 2) נוטריוני אנגלו. (3) מערכת נוטריוני לטיני. 3. 1. מערכת ניהול נוטריוני במערכת נוטריוני ניהול הנוטריון להיות בעל הכשרה משפטית, הוא עובד הציבור וכפופים, הירארכי, משמעת והן מבחינה תפקודית לאינטרסים של המדיניות הסוציאליסטית. מסמך נוטריוני אין כל יתרון על-פני מסמכים פרטיים. הנוטריון מאוגד, ככזה תרגילים פונקציות אחרות. 3. 2. נוטריוני Anglosaja N באנגלו-סכסון נוטריון מערכת system יש פרוטוקול או הפורמליים של מסמכים נוטריוני. משרטט נוטריון למעלה, לאשר את חוזי, אבל האפקטיביות של המסמכים שלך למשקיע של הנוטריון לטיני. אפילו בארצות ארצות הברית מאמצת מערכת זו, הפעילות כפוף זמן מסוים. נוטריון אמריקאי מוגבלת אך ורק באישור חתימות, המוצר מוצע כמוצר מסחרי בתי מרקחת, סופרמרקטים, מרכזים מסחריים אחרים. המסמכים כי לאשר לא נהנה מחזקת החפות כל חוקיות או חוקיות. אנשים שמבצעים פעילות גופנית אין כל הכנה. אין שאיפה עורך הדין להיות נוטריון. 3. 3. לטינית נוטריוני מערכת במערכת נוטריוני הלטינית הנוטריון יש תפקיד כפול: מעידות בעיצובה, הנוטריון להיות עורך דין, נוטריונים טפול בתור עצמאי, ללא כל מידת התלות או כניעתו. הפעילות של הנוטריון הוא קבע. יש פרוטוקול נוטריוני. מסמכים נוטריוניים ליהנות מחזקת החפות חוקיות, מקוריות, חוקיות, יעיין, אכיפתם, אשר ייתכן רק שלא ירשו עוד אפס או שקר לאחר הליך שיפוטי עם הדין כך מצהירים אותו. מערכות נוטריון מוכר יותר הן הבאות: מערכת אנגלו נוטריוני ומערכת נוטריוני לטינו. המערכת הפרואני עו ד שייך למערכת נוטריוני לטיני. 4 מערכות מערכות פלילי ההליך הפלילי הם כדלקמן: 1) מערכת מאשימה. 2) האינקוויזיטורית 3) מעורבות המערכת (קוד של סדר הדין הפלילי)… 4) מאשימה מערכת הגנה (קוד חדש של סדר הדין הפלילי). במילון של אספניולה אקדמיה האמיתי של השפה הספרדית היא המערכת מאשימה הוא הסדר פרוצדורלי veda כי לשופט יעלה את ללא עלות לגנות, או מחייב אותך להקשיב קודם כל כך הצדדים נדרשים. אותו מילון דורש השיטה האינקוויזיטורית הוא בניגוד מאשימה, שהיא מאפשרת השופט יעלה את האשמה, מגנים גם בלי זה. קרלוס Zavala Loaiza דורש פעולה טפול על-ידי הקורבן עצמו או קרוביהם, ב תשלום אשר פועל הבדיקה של העדים המתרחשת לפני השופטים פופולרי ב- השיטה האדברסרית. באותו מדויק המחבר כי הפעולה היא כל כך פרטי, מעבר בין אשר סבלו התמרמרות שלו משפטי גם בחיים, המאפיין ואת הכבוד רכישת גם כמו אזרחי משפט התנאי של הנתבעת הנתבע את העבריינים, מי הביטחון, הוא יחצה מצטט אותו והצבתו בפני חבר המושבעים. התהליך מציג את כל התווים במחלוקת, מפתחת אוראלי ציבורי ופרטי, מעמיד תנאי הכרעת הדין. מצביע המחבר הפעולה הסקרנים המערכת המשפטית להפך היא ציבורית, טפול ex officio בשם החברה להיות הפרו את החוק הפשע שביצע, הוא נתון את העבריין לכאורה על חיובים התשובות אשר שוקלים על ה. המבחן העיקרי הודאה שהושג לא ישירות, מבקש בבחינה האלוהית, פסקי דין האל, או עינוי היה בשימוש מאז שחר האנושות. התהליך במצב זה מוביל הסוד כמעט מארב בו ההאשמה שוקל כמו קדרות לוויתי על הנאשם נכתב מחקר שמוביל המשפט המכתיבה החוקר אותו. אותו עורך דורש כי מה שנחוץ הוא מהות הפעולה אשר מתחיל כל התהליכים הללו: מערכת פרטית הליכים מאשימה, לציבור השיטה האינקוויזיטורית של צדק. הם חלים גם על הליכים פליליים מערכות כמה מערכות פרוצדורלי האזרחי כמו חבר המושבעים בין מערכות אחרות פרוצדורלי, במובן כזה אינו חוזר על עצמו בחקר מערכות פרוצדורלי אסור החוזרות על עצמן. 5 חוקתית לעומת הזכות למשפט חוקתי מסווג את חוקות באופן הבא: 1) נכתב חוקות 2) נהוג חוקות פרואני שהמדינה חוקה כתובה שבה היא מדיניות החוקה של פרו של 1993. לפי המסורת במצב פרואני יש תמיד נשלטת חוקה כתובה. 6 לנשיאות והמערכת הפרלמנטרית המילון של אספניולה אקדמיה האמיתי של השפה הספרדית מגדיר את המערכת הנשיאותית כמערכת של ארגון פוליטי בו נשיא הרפובליקה הוא גם ראש הממשלה, בלי להסתמך על האמון של המצלמות. ראול Chanamé Orbe דן המערכת הפרלמנטרית במובן היוצרת מערכת פרלמנטרית חלוקת כוחות במיוחד ביחס ההנהלה, המחוקק. הממשל מתערב לעיבודו של חוקים ונהנה בסמכותו של המסת צ'יימברס; מצד שני הפרלמנט מחזיקה את הזכות לאחר זכות התנועה גינוי נגד הממשלה. מערכת פרלמנטרית יכולה להיות רחבה של שני סוגים: dualist כאשר הכוח מחולק בין ראש המדינה לבין הפרלמנט עצמו; והוא המצב monist בהן כוח יעיל מתאים רק הפרלמנט, ראש המדינה מוגבל כדי לשמש ראש גלוי של האומה, אך ללא סמכויות הסדר הפוליטי. המחבר מדויק באותו שיש לקחת בחשבון כי קיומו של הפרלמנט או קאמרית אינו בהכרח מרמז לעובדה פוליטית של parliamentarism. 7. Organizácia הפרלמנט ודעת N המערכת יכול להיות מחולק שתי מחלקות אשר הם כדלקמן: הקונגרס unicameral ו- bicameral של הקונגרס. הקונגרס ידוע גם בשם של הפרלמנט. יש אחד בלבד לכנסת קאמרית ודעת unicameral או כנסים ל ההבדל של כנסים או ודעת bicameral, שבה ישנם שני אולמות לכנסת. אם אנו עושים מחקר של בתי המחוקקים של המדינות הבודדות לקבוע כי יש שני אולמות לכנסת כמעט כל המדינות אשר ידועים כמו בית עליון, תחתון בית. ודעת יש שתי מצלמות יש את היתרון שהם תקנים בהם שאישרו, כלומר חוקים שמעבירים איכותי יותר, בעוד החיסרון הוא כי שני אולמות עובד לאט יותר, כלומר האימוץ של חוקים הוא איטי יותר. במקרים אלה לא להיות טעינה הנטל פרוצדורלי של משפט לחוקה. ודעת שיש מצלמה יש יתרון במהירות בהאימוץ של הכללים, יש חיסרון כי החוקים שקיבלה אינם באיכות גבוהה, כלומר, במקרים אלה היא טעינה הנטל פרוצדורלי של משפט לחוקה. עם מדיניות החוקה של פרו של 1993 קאמרית לכנסת הוקמה המדינה פרואני, כלומר עם Peruana החוקה הפוליטית דה 1979 הקים את קיומה של שתי מצלמות, אשר היו הסנאט (בית עליון), קאמרית נציגים (הבית התחתון). הפיסקה הראשונה של סעיף 90 של הפוליטיקה החוקה של פרו של 1993 יוצר שכוח החקיקה שוכן הקונגרס, אשר מורכב של תא בודד. מערכות הרישום 8 בין מערכות הרישום הראשי, ניתן לציין את האפשרויות הבאות: 1) מערכות רישום הצהרתי. (2) הקמת מערכות הרישום. (3) Convalidantes מערכות הרישום. (4) אין מערכות הרישום של Convalidantes. (5) רישום מערכת Folio המלכותי. (6) רישום מערכת של עמוד אישי. (7) רישום מערכות הרישום. מערכות הרישום של שעתוק. (9) מערכות הרישום עם כותרות הקבצים. (10) מערכות הרישום ללא כותרות הקבצים. (11) מערכות רישום מלא פרסומות. (12) מערכות פרסום לא שלם הרישום. (13) מערכות הרישום עם הרישום אמונה ציבורית. (14) מערכות הרישום ללא רישום אמונה ציבורית. (15) מערכות הרישום עם legitimation. (16) מערכות הרישום ללא Legitimation. 17) מערכות הרישום עם מכירת זוגי. 18) מערכות הרישום עם מכירה. (19) מערכות הרישום של רישום זכויות. (20) מערכות הרישום של רישום של מסמכים. (21) פרנקית מערכות. (22) מערכות רומי. (23) מערכות אנגלו-סקסים. (24) מערכת הרישום צרפתי. (25) מערכת הרישום הגרמני. (26) מערכת הרישום אוסטרלי. (27) מערכת הרישום שוויצרי. (28) מערכת הרישום איטלקי. (29) מערכת הרישום ארצות הברית. (30) מערכת הרישום הברזילאי. (31) מערכת הרישום הצ'יליאני. (32) מערכת הרישום הפרואני. כל אחת מערכות הרישום אלה מפורטים להלן. 9 הרישום מערכות הצהרתי מכוננת הרישום ומערכות 9. 1. מערכות הרישום הצהרתי מערכת הרישום הוא הצהרתי כאשר המעשה או ימינה עורך דין המקצוענית Católica דה סנטה מריה (ארקיפה), מחקרים חלקית של מאסטרים בעסקים חוק ב הקתולית האוניברסיטה של סנטה מריה (ארקיפה). תואר משפט אזרחי ומסחרי ב הלאומי האוניברסיטה של סן מרקוס (בלימה). מחזיק משותפת של שופט לשעבר דיקן. חבר הנהלה של מגזין אלקטרוני לחוק וחברתיים שנה, חבר הפדרציה הבינלאומית של עורכי-דין Iberoamericanos.