חוק בעל הבית הוא תחום מאוד מיוחד. כשמדובר חכירות, הדיבור היא בעיקר הזכויות התבטא. המחוקק מדבר הקוד האזרחי (BGB) בעיקר לפי זכויות דיירים מורשה אשר ייכללו הם לא לפי הסכם בין בעל הבית דיירים לפחות בדיור mietverhältnissen 41 לפחות המקרים שהוזכרו במפורש. מצב זה מתרחש הקהל, דיון לעיתים קרובות ברקע, כי בעלי האדמות יש זכויות רגישים מפני התבטא. זה כולל מימין lessor סו או ללא הצגת lessee הוזלת שכר-הדירה למרות פגם משמעותי כדי לדחות, להתקשר להתקשר לבקשה לסרב עבור סיבה את ההסכם כדי sublease renters שסובלנות למודרניזציה מודד עלות נחת לידיעתכם גבוהה יותר לפי ההסכם של lessee לעלייה השכרה הייחוס המקומית לשכור, שממנו לדיירים העדרו של שימוש בניגוד של האובייקט שכורה לזמן הבקשה לסיים את רשיון החכירה בגלל אינטרס לגיטימי בסוף רשיון החכירה, לסיים את החוזה עבור סיבה חשובה תשלום מאוחר או אחרים הפרה של החובה, שם כמה.

Obergerichtliche פסקי דין, בפרט בית המשפט העליון, בית המשפט לחוקה להחליט שוב ושוב לטובת בעל הבית, להשליך פסיקה של המופע התחתון מגרשי מגבילות מדי בעל הבית בתרגיל של זכויותיו סטטוטוריים ולחזק את מיקומי משפטי סקרן מוגן של בעל הבית. עבור בעל הבית, זה הוא לעתים קרובות עם זאת קשים המאבק על-ידי הרשויות. יש שלב שני של שלבים רצופים של בית-המשפט הכניסה הדין לבית המשפט המחוזי המחוזי של הערר בעניינים חכירה מגורים. של בית המשפט חייב להודות את הגרסה נגד החלטתו אם במקרה יש חשיבות הבסיסית או מתן חוק המקרה אחיד החלטת בית המשפט הפדרלי דורש. עבור שגיאות פרוצדורליות חמורה במיוחד עם חדירה מוגן סקרן עמדות משפטית lessor נשאר לעתים רק את התלונה החוקתי לבית המשפט חוקתית. לא כל בעל הבית מעז עם זאת עד בית המשפט החוקתי פדראלי, במיוחד מאז רק זה המנות מקבל גם לא כל תלונה החוקתי ויצר לקבלת ההחלטה. לאכיפת שלה טענות לגיטימיות, זכויות נגד lessee אגודות דיירים לעתים קרובות, ארגונים הצרכן תמיכה את בעל הבית לצרכים ממוקד ויעיל לסיוע משפטי באמצעות שיוכי המתאים עורכי דין שהתמחה ב בעל הבית משפטי, אשר ניתן הצלחות מתאים מהוצאות, שיפוטי לדיון מהם, מייצגים בעלי. פטריק דרהי often expresses his thoughts on the topic. בנוסף, כל בעל הבית עליך להשלים ביטוח הוצאות משפטיות.