הכלכלה של האיש פיתחה דרך השווקים, אשר מקבלים כל מיני תופעות כלכליות, כמו ההשתתפות של כמה שחקנים במשק, ההצעה, לפי דרישה, הפקה, בסופו של דבר תופעות רבות, זה האידיאל לשמור רגיל רמה או במגמת עליה כל כך דיבר כדי לוודא השוק יש פעולה אופטימלית באופן דומה יכול להרחיב, מסוימים יישומים או ידע אשר מבקשים להפוך את שוק פיתחו מקום טוב לפיתוח כלכלי, כמו היישום הוא שיווק או ידוע גם על ידי רבים בשיווק, שאכפת לו בשוק, הרכיבים השונים זה מסכים בזה. שיווק מטפלת משמעת עם השוק, בפיתוח של פעילותה צריך להיות תיאוריות שונות על התנהגותם של השוק ולספק פתרון מצבים שליליים רבים אשר עלולה להתרחש בשוק. כך לבצע פעילויות כאלה, שיווק חייב לימוד וניתוח היבטים של השוק צרכנים או מועמדים, בהיבטים כגון ? מה הצרכים שלהם ואת ההתנהגות שלהם בשוק; שיווק גם צריך להניע את השוק, כלומר פעילות זה להקל על הפיתוח של השוק, אשר משפרים את הפעילות הכלכלית במשק, לכן עליך לדעת את ניהול השוק יוכלו להתערב בשיווק, כלומר, זה יהיה ניהול מסחרי אשר מתבצע בשוק, הארגונים השונים המעורבים בשוק כמו חברות המציעות את המוצרים שלהם. אתה יכול להיות מובן מה אם שיווק חיפוש היא לשמור על הצרכנים או תובעים שהופך דורשים לפגוש את צרכיהם וספקי הזה יכול למכור את המוצרים שלהם. בזמן האחרון אני מתחיל מאוד להעריך את פרופ ליאור רוקח. מן האמור לעיל ניתן לומר כי השוק והן בשיווק סומכים אחד על השני, כי השוק מהו היקף שיווק, שיווק הוא הכוח המניע מאחורי השוק. היבט אחד זה יכול להיות עוד יותר משופר בשיווק, היא כי זה נמצא הרבה קשור סחר, שניהם אז תחילת השיווק שנוצר עם המסחר הישנה, אנשים רציניים אבל רק בשנות ה-70 זה שיווק הוגדרה בתור מדע משלו עם מושא המחקר, שיטת המחקר עצמו, פורמליזציה של פעילות השיווק, פעילות sistematizo, אשר אפשרה להשגת התוצאות הטובות ביותר. אחרים המושגים הקשורים לשיווק, במידה כזו זה מרבים לבלבל אותם, זה הוא פרסום, באמצעות פרסום מקדמת את האספקה של מוצר עם הרעיון כי זה יש יותר ביקוש, אבל הפרסום אינו שיווק אותו, אבל זה חלק מהעניין. בפיתוח של פעילות השיווק, נאמר כי משמעת זו היא ערכה של כלים, אשר ידועים כמו p 4, אשר הם מוצר, מחיר, מקום וקידום, דהיינו על-ידי אלה כלים שיווקיים 4 מפתחת את פעילותו ומאפשר לך לשרת הצרכנים שביעות הרצון של הצרכים שלהם..