ניתן לומר כי מכירת מקצועי יש שלושה נושאים יסודיים. (א) רווחיות; (ב) איכות; (ג) פרודוקטיביות. כפי ניתן להבחין, רווחיות היא משויכת לתהליך הייצור, כלומר ההחלטות הנכונות לגבי עלות או רכישה ועל היכולת להפחית את עלויות החלטה והכשרה של נציגים או ספקים. האיכות בתורו יש שני קצוות; הוא מצביע על איכות המוצר ואיכות המכירה עצמה. פירוש הדבר הוא ישירות המשויך תהליך הייצור ואת ההדרכה היווצרות של המוכרים. לדידו, פרודוקטיביות מתמקדת רק מכירת, יש לעשות עם קיבולת פרודוקטיבי של מוכרי או צוותי המכירות.

שלוש הבעיות הבסיסיות של מוכר מקצועי משורשרים מכן מכיוון שאי אפשר להשיג תפוקה גבוהה במכירות ללא איכות הצורך של נציגי או ספקים יוכלו להפוך לעסק רווחי. מסיבה זו, יש צורך להפסיק התבוננות ולמידה בשלבים שונים של העסק. ייצור, הפצה וצריכה רגעים בסיסי של כל עסק, לערב נראה שונה בעת הערכת תוצאות בכל הרגעים האלה. חוסר תיאום בין שלוש פעמים הוא בדרך כלל קשה להפחתת הסיכון. ניהול מכירות מצוינות יכול להרוס את המכירות פוסט עניים או פעילות אזור הלוגיסטיקה של החברה. חוסר תיאום בין מכירות ולוגיסטיקה הוא אופייני מאד, אשר ישירות משפיע על התדמית של החברה מעכב את המאמצים של האזור שיווק הפקת היעילות נמוכה, ואחד של הסיכונים החשוב ביותר, חוסר שביעות הרצון של הלקוח. אני מציע לקרוא את המאמר: כדי למנוע את הסיכון של כשל בניהול מכירות, יש צורך להבין את מכירת כקישור מעל מחרוזת אחת, אשר חייב להיות קבוע oiled, שכן התקלה בכל אחת החוליה החלשה שלה מפריע ישירות על אחרים.

בעיה אשר מתעלמים לעתים קרובות היא תחלופה גבוהה של צוות המכירות. לא מומלץ כי הוא מרמז העלויות הגבוהות במונחים של שעה של אימון, מצד שני לא מספקים תמונה טובה ללקוחות שלנו. כפי שניתן לראות, האזור של משאבי אנוש חיוני גם בעת בניית להצלחה במכירות. אינטראקציה קבוע בין אזורים שונים של החברה מעדיף נתיב הרבה יותר בוודאי לעבר להצלחה במכירות.