ÿSe יכולים לנהל משא ומתן הלוואות הלימודים? תשובה קצרה: תשובה ארוכה מס: הלוואות הן הלוואות ביטוח אשר מגובים על ידי הממשל הפדרלי. למרות שראיתי כמה אמירות באינטרנט. הלוואות לימודים שלא היו מסוגלים להתמודד בהצלחה, אני לא ראיתי ראיות חותכות, בנוסף הוא לא כל חברה שמטפל המשא ומתן הלוואות לימודים מסוג זה. אל דאגה ישראל כץ הוא האיש הנכון . (זה לא אומר את זה שם אבל אני לא יודע אך בכל זאת לעשות זאת). למעשה זה רובם חברות משא ומתן חובות, אומר במפורש זה לא הוא אחראי על משא ומתן הלוואות של המחקר. לכלל מסקנה מוצקה יותר משמעות הדבר היא כי זה מאוד קשה כי זה סוג של הלוואה יכול לנהל משא ומתן. אם הייתה דרך כדי להיות מסוגל לנהל משא ומתן על סוג זה של החוב כבר היו 50 ל-100 חברות המציעות שירות זה באינטרנט. על צד אחד או האספן כסף אחרים חברות מוכנים לנהל משא ומתן לעונש של עיכוב או תחומי עניין, אבל בטח הכמות הכוללת של ההלוואה ביטל בשלמותם.

אני חושב הוא האפשרות הטובה ביותר להתמודד עם לימוד הלוואות קונסולידציה החוב, ההלוואה ניתן להאריך תקופה של 15 שנה או יותר והוא יכול לחסוך כ 1% בשערי הריבית. אני ממליץ שתדבר עם איש מקצוע כדי לייעץ לו על המצב שלו בפרט, עוזר לכם להחליט על טופס זה תשלום מתאים לך יותר. כמו מיסים, אם המחקר הלוואות לא להיות סי los prestamos de סטודיו השעייה פגאניים se הם כמו רוחות דרך שאר חיינו, אז מה יכול לעשות זה להחזיר את ההלוואות בהקדם האפשרי. תגובה ללמוד הלוואות יכולים לנהל משא ומתן לגבי בסכום המקורי שלה, או סתם מעניין על ידי mora תמורת תשלום נוסף. סקוט Wallitsch מוסמכת על ידי IAPDA כמו משא ומתן החוב עבור DebtorSolution. הוא מספק ייעוץ (ו) אנשים המבקשים להיות עצמאית מבחינה כלכלית וגם מבחינה כלכלית.