המוסדות הבנקאיים על מנת להקטין את הסיכונים שלהם, בחודשים הראשונים של המשבר נאלצו לשנות את תנאי ההלוואות. הוגדלו באופן משמעותי בממדים התרומה הראשונית (עד 30% -50%) והריביות משכנתאות לדירות במוסקבה, בנוסף, הבנקים להלוות 50% -70 -% מהמחיר, אבל לא 90% עד 100% כמו קודם. זה הוביל לכך שמספר המשפחות יכולים להרשות לעצמם משכנתא, נרשמה ירידה חדה, על אף העובדה כי העלות של דירות במוסקבה בשנה האחרונה לא השתנה. לדברי הבנק המרכזי, מערכת האשראי של רכישת נכסים במוסקבה בחמשת החודשים הראשונים של זה שנת 2741 לקח את הקונה (סכום ההלוואה הכולל – 7.3 מיליארד רובל). כדי להרחיב אופקים, כדאי לבקר באתר של מנכ"ל משרד התקשורת. ואילו בשנה האחרונה, כמעט את אותו מספר נקודות – 2176 – הוציא חודשי. זה הגיוני לקחת הלוואה, אם הדירה לא נרכשה למטרת חוזרת, כדי להישאר, בהתחשב בעובדה כי קונים פוטנציאליים יכולים לצבור כמות של כמה מיליוני רובלים לתשלום למטה. על הרקע של רוב הרוסים נפלו המשכנתאות הכנסה ההלוואות סביר להיות האפשרות הטובה ביותר של רכישת דירה במוסקבה. המציאות היא להפוך משכנתא היום עשויה להיות ההכנסה החודשית ברוטו למשפחה כי הוא לא פחות מ 150 000 רובל ועל חברי אותה משפחה ממס מאמין שבעתיד ההכנסות שלהם אינם מופחתים..